Med dunder og brak skal boligriggen " Safe Zephyrus" fotrøyes på skikkelig måte til kai 3 i Smevågen i Averøy. Ankerhånteringsfartøy har jobbet i ett og et halvt døgn med dette, og det er tunge ting som skal settes på havbunnen. I dag har det vært program på NRK om støyen fra plattformen.
an
Her riggen og fartøyet. Det er 450 enmannslugarer ombord. Dieselaggregater sørger for 31 200 kilowatt til disposisjon ombord. Riggen er byugd i 2016. Nå skal det legges opp til strøm fra land . ( Foto: B.O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her