Kommunen fortsetter å pusse opp i Tollåsenga,nå er det Ivar Aasensgate 10 a.b.c.d og Bendixens gate 39 a og b som står for tur. Dette er bebyggelse som ble påbegynt rundt 1940, og som ble bygd videre etter bombingen og bybrannen i 1940. Forfallet har vært stort siden den gang, men nå tas det et tak for å rette på det.
tol 1
Det renoveres i de gamle krigsgenerasjonshusene som tilhører Kristiansund kommune i Tolaasenga. ( Foto: Knut Kristiansen)
tol 2
1941: Byen er brent og boligene i Tolaasenga er under oppføring. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her