Brunsvikanet har vært oppom 110 sentralen i Ålesund der alle brannmeldinger  kommer inn. Sentralen ble opprettet i 2004, og det er rundt 1100 brannfolk som varsles her på rundt 80 stasjoner. Storparten er deltidsbrannmenn får vi vite , Det er bare i Ålesund, Kristiansund og Molde som har folk kasernert. Sentralen mottar også trygghetsalarmen fra rundt 8 kommuner i fylket. Det nye nødnettet er nå i bruk i alle nødetater. 
2004 a
Vaktleder Kjartan Molvær ( bioldet) har vært her siden sentralen ble opprettet i 2004. Vi får vite at det er 15 mann som jobber her og som går 12 timers vakter . Det er to eller tre mann på vakt , og det er forskjellige operasjonsbord der det kan tas inn flere meldinger samtidig. Ved meldt ekstremvær eller Dagmarvær blir gjerne sentralen ytterligere bemannet.  Molvær sier at hele sentralen flytter til politihuset i Nedre Strandgate i sentrum av Ålesund i oktober. (Fopto: Bjørn O. Angvik)
2004 b

Makker på dagvakt søndag var Cornelius Helgesen. Akkurat da vi var her kom det telefon fra et dagsenter i Kristiansund der brannalarmen hadde gått. Alarmen går rett til Kristiansund Brannvesen, så da vet 110 sentralen absolutt intet. Betjeningen ringer likevel 110 for hjelp i en stresset situasjon der de egenttlig skulle ha ringt brannvesenet i KSU. Man kan spørre om slike alarmer derfor skulle ha gått rett til 110 sentralen.  ( red. anm) ( Fotop: B. O. Angvik)
2004 c

110 sentralen ligger her foreløbig. Ålesunds brannstasjon  ble bygget i 1978 og ligger på Voldsdalsberga et par kilometer utenfor byen. ( Foto: Ålesund Brannvesen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her