Her er en del av Kristiansund kommunes aller lureste investering gjennom tidene. Vannverket med utspring fra Storvatnet i Straumsnes. Det ble satt i drift for nøyaktig 37 år siden. Vannet kommer i to rør over fjorden til pumpestasjon i Ørnvika i Frei. Derfra går vannet oppe i et fjellbasseng i Kvernberget. Høytrykksbassenget her i Vanndamman er viktig for å ha nok trykk på vannet i høyere deler på Kirklandet.
wasser 80

Høytrykksbassenget ble satt i drift i 1980. Et eldre anlegg litt nærmere sentrum ble satt i drift i 1929. Viktige innretninger i samfunnet er rent vann. Og fred ikke minst. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her