Vi dveler litt ved nødetatene. Det er folk som er på vakt døgnet rundt hele året. 24/7 er absolutt tjenestetid her. De kommer uansett hvis der er ulykker, brann eller kriminelle handlinger. Noe heter trippelvarsling; d.v.s, at alle etater varsles i enhver situasjon som er ukjent. Brannvesenet har spesielt god beredskap. Her kalles stort sett inn ekstra mannskaper hvis vakt blir opptatt over tid. Ved større operasjoner blir vil selvsagt helse og politi bli forsterket.
ambu ned L vei
Ambulanser, denne gangen ned Langveien for noen dager siden. Følg med i speilene og slipp fram blålysbiler. De gjør en samfunnsnyttig jobb. Som ofte haster. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her