Det er mangt å se i hyller i byen. Man trodde at rotter skulle drepes i fjærfeller, men så sannelig finnes det også feller for å fange de levende. Man kan lure på hva man skal med noe slikt ?
rottefelle
Kristiansund : Rottefelle for å fange slike levende kan avstedkomme visse betraktninger. Fantes også i museutgave for levende fangst.(Foto: B. O. Angvik) 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her