Sterk landvind i fjordene stopper fergesambandet KvanneRykkjem. Det har vært stengt et par ganger i dag grunnet problemer med å legge til Kl. 18.40 ser man at ferga har 9 knop, så kanskje man prøver seg igjen. På Tømmervågen har det vært uhell med løftesylinder på fergelemmen slik at den falt i havet i dag tidlig. Det er omkjøring om AureVinjeøra eller ferga Hendset-Arasvika.
kvanner 1
Ferga mellom Kvanne og Rykkjem er utsatt i fjordastormen og har måttet stoppe et par ganger i dag. ( Solnør heter dagens ferge her )Foto: Ukjent
kvanne
Fergelemmen på Tømmervåg henger i sjøen. Fjord 1 jobber fpr å få reparert den Mulig i drift igjen ved 19 tiden . Det har vært litt dårlig informasjon synes folk som har chattet på FB i dag. ( Foto: Elisabeth Jørgenvåg)