Folk er utålmodige på strekningen Hoel-Bådalen skole i Averøy. Det er stor trafikk, og et er skummelt mange ganger med barn langs FV 64 over strekningen. Det har lenge vært planer on gangvei; senest for to år siden var det arkeologiske undersøkelser langs en eventuell trasé her. Håpet er vel at det blir litt fortgang i sakene antas det.
gzz 1
" Få gangvei" er nylig malt på rundballer på strekningen.
gzz 2
Det er en farlig strening for gående her. Ikke minst av grunn at det er skoleveien for mange.