Historielagene jobber ufortrødent videre med å kartlegge det som hendte før i tiden. Det kan også være seg befaringer eller bokutgivelser som omhandler svunnen tid. Sist tirsdag hadde historielaget på Freiøya høstmøte der riktig mange tok seg en tur.
fred 1
" Stinn brakke" må man kalle det når så mange møter opp til kåseri og innlegg som angår nærmiljøet. ( Foto: Håkon Bloch)
fred 2
Gjøran Storsæther presenterte årboka til Freiøya Historielag.(Foto: Håkon Bloch)
fred 3

Nordmørstrekken er en toradergruppe som  sørget for det musikalske innslaget.(Foto: Håkon Bloch)
fred 5

Formann Per Kvalvik var møteleder samt at han kommenterte bildene fra Eikesdalturen. ( Foto: Håkon Bloch)
fred 32
Formann i Skipsfartshistorisk Selskal Nordmøre holdt et kåseri om kvalfangststasjonen i Omsundet og forretningsmannen Niels Bloch og hans meritter før i tiden. ( Foto: Håkon Bloch)