Det har skjedd store ting på Kvernberget Lufthavn og områdene rundt de siste årene. Rullebaneforlengelse og utvidelse av sikkerhetsomårdene var store inngrep. Nå er det nye bygg det jobbes med.
an 1
Småflyhangar (flyklubb og private) er snart ferdig,. Det blir det bygget i bygningsmassen som ligger lengst mot øst.( Foto: Håkon Bloch)
an 2

Vestover fra småflyhangar kommer hangaren til Helikopterselskapet BlueWay, deretter  Avinor sitt nye driftsbygg som inneholde brannstasjon, garasjer, verksteder, oppholdsrom, spiserom, trimrom og mye annet bra. Bygget vi kan se mot vest er hangar til  CHC Helikopterservice.(Foto: H. Bloch)
an 3

Gangveien ved Flyplassveien er kommet langt på vei. Oppe i svingen er det lysdirigering da det er bare et kjørefelt. Der drives å sprenge bort noe fjell her. ( Foto: Håkon Bloch)
an 4

Gang og sykkelstien rundt flyplassen i øst er ferdig, der kan det ferdes fritt rundt flyplassen. En starter i krysset Gløsvågveien – Skogveien (Byskogen) og etter en tur gjennom det tidligere anleggsområdet og skogen så ender du ut i Gløsvågveien sør for Gløsvågvannet. (Foto: Håkon Bloch)
an 5
Glsvågdalen slik den ble etter utbyggelsen av rullebanen og områder rundt. (Foto: Håkon Bloch)