Her er den første tette oppdrettsmerd for fisk som er bygget i Norge. Den er laget ved Båt og Oppdrettservice ( Boas) i Hasseløysundet i Averøy. I og med lakserømming og hva det kan føre til innen villaksstammen, vil vel en omlegging til lukkede merder eller landbaserte anlegg måtte komme. Boas startet i 1989 som servicebedrifthovedsakelig  for oppdretts og fiskerinæringen, og har også slip for større fartøyer.
boas
Norges første tette oppdrettsmerd bygget på BOAS i Averøy. Kanskje et snev av framtiden. ( Foto: Aud Karin Gjetøy)
boas 2
Fra BOAS og ombygging av fiskebåt. Verftet startet i 1989. de arbeider innen slipsetting, hydraulikk, ombygging, reperasjoner og annet som hører med. ( Arkiv)