Inne i Vågen er det to muliheter for selvbetjent  bunkersoljefylling (diesel). Den mest kjenet er den lenge populære “Padda” som ligger ved nordenden på Devoldholmen , der kan både små og noe større båter fylle diesel, bensin og vann.  På andre siden ved “Småbåtbrygga” er det et oljeselskap som har tanken på land, men fyllingen foregår ytterst på flytebryggene der det er et skur for utstyr. Begge stedene kan en bruke bankkort.
pad 1

Her ved Dieselpadda ligger Frøyskarv ogden mindre Poseidon. Begge er dykkerbåter. ( Foto: Håkon Bloch)
pad 2
Her fylleanlegget for diesel på Småbåtbrygga. ( Foto: Håkon Bloch)