Det er litt av hvert å finne i byer og tettsteder hva bunkere angår. Noe er fjernet og nedbygd av hus, men fjellanlegg av noen størrelse er å finne. Storparten av inngangene an ligge i hager og bak hus idag, og er vel avlåst som dette vi kom over på Sunnmøre.
felsanlage 1
Dette var et større anlegg i fjellet med to innganger. Mulig var det en trapp opp til en stilling med ringstand i bratte fjellet 50 meter unna. Det hadde vært interessant å undersøke litt nærmere. Det så ut at tilgangen til stillingen kom fra inne i fjellet. Jerngitter  over.  Bildet er tatt gjennom stålgitteret. 
felsanlag 2
Det stod en telefon i sjakten ved inngangen. Mulig har dette vært noe silvilforsvars alarmplass tidligere. Mulig det.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her