"Seven Seas Voyager" er kommet til havna i Kristiansund i dag. Sundbåten blir temmelig liten i dette selskapet. ( Foto: Tove Løkke Sundli)