I disse dager vandrer det rundt i Kristiansund en hyggelig dame, Catherine Bue fra Honolulu på Hawaii. Hun er her for å gjøre seg kjent med byen som hennes tippoldefedre og oldeforeldre emigrerte fra i 1887.

Tippoldefaren Carsten Bang, tidligere 1.styrmann, senere seilmaker i Kristiansund, bodde en lag tid av sitt voksne liv i Møregata 7 på Nordlandet, et av de få husene i området opp for Nordlandsallmenningen som overlevde bybrannen.
haw 1

På bilde fra venstre: Catherin Bue fra Honolulu, Asbjørn Ersvik, Margaret Bugge Strand, Jørgen Strand og Anne-Lise Tømmervåg.(Foto: Håkon Bloch)

Søndag formiddag var det omvisning i Møregata 7 hvor Terje Søvold tok i mot henne og representanter for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.
Ut over dagen var det utveksling av bilder som familien hadde med seg til USA med bilder fra gamle Kristiansund som Asbjørn Ersvik og Anne Lise Tømmervåg hadde funnet fram.
God informasjon om skip som Carsten Bang og hans sønner hadde seilt med ble det også gitt fra "skipsfartshistorisk".

Kaptein Adolph Erland var en annen av Catherines forfedre. Han var en av stifterne av Kristiansunds Skipperforening i 1875. Et besøk i skipperforenings lokaler hører også med til besøket, kanskje også foreningens stiftelsesprotokoll dukker fram?

Mandag er det planlagt et besøk på seilmakerloftet til Oddbjørn Gundersen. Der får hun kanskje et inntrykk av hvilke arbeidsoppgaver som en seilmaker kunne bli utsatt for.