Industrieventyret Biowood som skulle produsere pellets for forbrenningsovner tok slutt etter 3 år. Det hele startet i 2010, men i 2013 ble anlegget nedlagt og solgt for 65 millioner kroner. Investeringene var skyhøye 600 millioner. Nå er det annen drift her, da på kaiene der skip og oljeplattformer er innom for oppdateinger. 
biowood
I dag forsvant Biowood-skiltet på vestveggen av gamle hallen til Sterkoder Averøy som det en gang het.