Nå har vi nylig hatt et forlis på Braken vest for Hestskjær Fyrstasjon utenfor Averøya. Dette er et ganske så skummelt farvann må være, selv med dagens utltramoderne navigasjonsinstrumenter (?). 5 nautiske mil sør i leia ligger Bjogna, en enda verre grunne med et hav av havarier og forlis. 
bjogna 1
Her er Bjogna i leia utenfor Atlanterhavsveien. Skipet som passerer er en av steinbåtene CSL " Trimnes". På og rundt undervannsskjæret ligger vrakdeler fra ukjente meget gamle skip og nyere. Siste havari var i 2007, da en ringnotbåt ble malt i filler.Militæret har besøkt grunna med missiltorpedobåt de også. ( Foto: B. O. Angvik)
bjogna 3
Fiskebåten " Herøy" ble stående noen dager, men forsvant nedover bergene til slutt i 2007. (Foto: Ukjent)
bjogna 2
Fiskerne forlangte lykt på Dromskjærene etter forliset i 2007, og det kom fort på plass av Kystverket. ( Foto: Bjørn O. Angvik)
bjogna 5

10.juli 1909 grunnstøtte hurtigruta " Olav Kyrre" her på Bjogna på utenfor Skarvøy/ Hulvågen i tett tåke, Den var på vei fra Molde til Kristiansund. Skipet manøvrerte med stor forsiktighet etter lydbøyene, men uberegnelig strømretning førte til forliset. I dag er lydbøyene borte, og erstattet av moderne satelittnavigasjon. Passasjerer og post ble her i 1909 tatt opp av dampskipet "Mercur".( Foto: G. Sverdrup som var hyret av Aftenposten for å ta bilder/ Nordmøre Museum)
bjogna 4
Dykkere fra Kristiansund har vært og fjernet ting fra skipskirkegården der en rekke ganger. Selv lenge etter at loven om skipsfunn og deler/ last av skip over 100 år gamle kom sommeren 1978. Her faksimile fra en dykkerloggbok etter dykk på Bjogna vi har fått tilgang til. 
bjogna 6

" Beaconsfield" fra 1877 . Den seilte i snøkave opp på Bjogna 1905 slik mange andre gjenom tidene, og sank senere nordøst av grunnen. Dykkere tok opp dampmaskinen, og sprengte deler av vraket. I dag er alt på vrakplassen fredet etter kulturminneloven av 1978. Vitenskapsselskapet har satt ned skilt på vraket, der intet er lov å fjerne av deler til souvernirer o.l . ( Foto: Ukjent)
bjogna 7
Skipet " Borghild" ex "Gro" kjørte opp på Bjogna i 1940, drev av og gikk til bunns litt lenger nordøst. Her byggeplaten på skipet. ( Foto: Sveggvika Dive Resort/ Bjørn O. Angvik)