En bil står i fjellveggen i Kirkevågen på Bremsnes ved 11.40 tiden lørdag opplyder en leser som dro forbi stedet. Noe mere er ikke kjent om dette. Om politiet her værr der er også ukjent.(Bilde kan sendes 915 20 971)