Klokken 11.13 står en bil med nødblink i tunnelen til Averøy.Redningsbil er bestilt opplyser bomvakta i Øksenvågen.