Mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps på Nordmøringer og i Romsdal var i Pinsa samlet i Sunndal på “superbrukerkurs” i det nye
nødnettet som innføres for alle etater tilsluttet redningstjenesten og litt til. Med superbruker menes at det utdannes instruktører som skal lære opp andre hjelpekorpsmedlemmer for at de  får lov til å bruke Nødnettet. Kurset gi over 2 dager. Dette nye radiosambandet er noe av det sikreste som kan skaffes, det er kodet og kryptert slik at det er umulig å avlytte. Distriktssambandsleder Daniel Botnvik er kursleder.
nothilfe

Deltakere fra venstre: Hilde Brandshaug Vikås, Øystein Valde, Lars Christian Vik, Kay-Robin Knudsen, Øyvind Kjølseth, Robert Ugelstad, Øystein Botnvik, Ole Hunnes, Lars Bertil Jønsson, Liv Ulseth og Unni Stølen, fotograf Håkon Bloch er også med på kurset.( foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her