Dagens fellestur i KNT var lagt til Røde Kors-huset på Goma. Der var det ”Kurs i skredsøking/opptreden ved snøskred”. Dette var et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Turistforening, Sport 1 Kristiansund, Kristoffer Kleven i XC Sports Equipment A/S og Kristiansund og Omegn Røde Kors Hjelpekorps.
ras 3

Kristoffer Kleven demonstrerer elektronisk søkestang som kommuniserer med den håndholdte skredsøker/sender.
En skredsøker/sender er utstyr som mange vinterskiløpere har tatt i bruk. Den bærer du nære kroppen og slår den på når du går ut på tur. Den sender ut et signal som kan peiles opp av de som har slike apparat, men de må da skrues over til søkemodus av mannskapene på overflaten av raset. Skredsøker/sender er på størrelse med et par sigarettpakker og har en virketid på over 600 timer.(Foto : Håkon Bloch)
ras 1

Det var godt oppmøte ca. 20 fra KNT og KORKHK. (Foto: Håkon Bloch)
ras 2

Kristoffer Kleven  (t.v) demonstrerte elektronisk og annet skredutstyr. Korpsleder Gunnar Todal snakket om nedkjøling, livreddende førstehjelp, kameratredning og hva det profesjonelle hjelpeapparatet gjør ved skred. Hjelpekorpset har od beredskap ved slike hendelser her i distriktet. ( Foto: H. Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her