Forsvarets Spesialstyrker er en felles stab (FSST) med ansvar for overordnet ledelse og videreutvikling av forsvarets to spesialavdelinger ; Forsvarets Spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK). Forsvarets Spesialkommando velger og utdanner fallskjermjegere, jegertropper og spesialjegere. Avdelingene kan på kort tid  stille styrker til nasjonal og internasjonal krisehåndtering. De skulle overnatte i Kristiansund, hvilken retning de er på er uvisst, men de sjekket inn på Thon Innlandet sjøveien.
forsva 1
Båtene går styggfort hvis man skal gjøre en innsats. (Foto: Håkon Bloch)
forsva 2