Fra en leser kommer følgende: Som bildene viser blir fortauget nedenfor Husfliden i Hauggata brukt som lagerplass. Slik har det vært siden Torsdag/Fredag i forrige uke.
Er dette lovlig? Politiet bør pålegge rydding! Her sperrer man fortaug for blandt annet barnevogner og rullestoler samt generell trafikk ellers!  I mørket kan dette også være
til stort hinder for svaksynte. Dette må fjærnes umiddelbart før det skjer en ulykke!  
fortaug hus
Fortaug stengt av bygningsdeler skriver en leser til Brunsvika net. ( Leserfoto)