Etter det vi får meldt nå i natt skal to boliger i nærheten av Håndverkerforeningen/ Smia  i Kristiansund ha fått brent opp alt elektrisk som var påkoblet under arbeid med å finne en jordingsfeil i området. Dette skal ha skjedd for kort tid siden. Hvor alvorlig skaden er er ukjent. Det skal være Neas som har stått for arbeidet,  og som har vært svært uheldig her. Ingen personer skal ha blitt skadet. Dette er forøvrig ikke meldt i driftsmeldinger på Neas sine hjemmesider.
kio 1
I dette området i begynnelsen av Kranaveien skal altfor svære mengder strøm blit sendt rett inn til et par abbonenter. 
kio 2
Nærmeste kiosk er på Gassverktomta, men det er ikke kjent om det er herfra uhellet har forårsaket skader i husene. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her