Det sang Ola Uteligger...på den kjente LP plata.De som har levd en stund husker vel Wesenlund & Heide Steen sin sketsj om bølgeavgift, eller senere forslag om kystskatt for all slags farkoster i 2007 for å vedlikeholde fyr og sjømerker. Bilistenes Aksjonsgruppe i Nidaros, nå Trondheim , mener at også gående og syklister må betale bompenger i byen. De mener bomstasjonene i byen er urettferdige. -Det er rimelig at også syklister og gående betaler bompenger; bedre veier kommer også dem til gode, sier aksjonslederen.
bakk
Gående og syklende i hele Trondheim må betale bompenger er det foreslått av Bilistenes Aksjonsgruppe.(Bompængsangen under)


*

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her