I kirka i Langveien er det en fin utstilling av bilder i forbindelsen med oppføringen av denne for 50 år siden. Det er både bilder og dokumenter utstilt i inngangen til kirken.
Kirka ble innviet i 1964 etter årevis fram og tilbake hvor den skulle ligge på Kirklandet. Det var først planer på Kongens Plass på et par steder, men endte altså på tomta oppe i Langveien.
bilder 1
Sokneprest Tormod Sikkeland ved den fine bildeutstillingen i inngangen til kirken.
bilder 2
Her tomta i 1962. På nederste del var det svært dypt, og mye stein fra tunnelmasse tatt ut av fjellet ved en ammunisjonsbunker i Garnveien i Karihola ble brukt her. Innen i haugen på bildet er det en bunker i fjellet som også er å finne også i dag.(Foto fra utstillingen)
bilder 3
Et spørsmål har vært hven sin Ciroen DS som kjører forbi under byggearbeidene i 1963-64. Er det Arnold Wiik sin ? BUNKEREN i HAUGEN VED KIRKA
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her