Bildet som Astrid Mollan sendte oss i går fra en sommerutflukt av familien på Fladvadgåden i Brunsvika, fant vi ut av i dag. Jarl Arvid Røbech var sikker på at det var ved Storkaridammen, og det var rett. 3-4 andre plasser ble også besiktiget i løpet av dagen, men punktet er med sikkerhet funnet. Kystlandskapet og begroelsen er ikke vesentlig forandret fra 1937 da bildet ble tatt.
fladvad 1
Her fra sommeren 1937 et sted i Brunsvika/Karihola som vi fant ut av i dag.(Foto: Astrid Mollan)
flad 2

flad 3
Fra dammen " Storkari" som ofte ble benyttet som badeplass i gammel tid opp mot 1965-70. Litt skummel dam å bade i da; her fant vi håndgranater og annet sprengstoff som vi vasset over på bunnen. (boa)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her