Det er snakk innen båtmiljøet at " Gulafjord" fra 1916 har gjort sitt på havets overflate. Båten ”Gulafjord” er en kravellbygd kutter fra 1916. Fartøyet er trolig den eldste brønnbåten i landet. Den samme familien har siden 1921 drevet oppkjøp og transport av levende torsk med dette fartøyet. Den kom tilbake til Aure etter en tid i Nordre Solund Fiskeriselskap i 2004, og har vært eid av en stiftelse på Nordre Nordmøre. Båten har vært forsøkt solgt, men henvisning at båten er vernet og at det er mulig å søke midler fra 2014.
gula b
Kutteren "Gulafjord" har ligget i Vågen i mange år. Nå sies det at teknisk utstyr skal demonteres( noe er lagret på land allerede). Etter det vi hører, skal den på land her i distriktet for sanering, hvis det da ikke kommer en kjøper.( Foto: Håkon Bloch) LITT OM " GULAFJORD" 1944