"Gulafjord" fra Aure har stått på slip på Mellemverftet i lang tid nå. Her er et (dårlig) bilde av båten slik den så ut i 1944. Eierne Iver Engdal og (? Gjerde) er i Ravnkloa i Trondheim for å få en påskjønnelse fra Kriegsmarine for redningen  av tyske besetningsmedlemmer etter at forpostbåten VP 6414 "Froh" ble senket av amerikanske fly 14. 11 -1944 vest for Aure/Skarsøya.
gulaf
Her "Gulafjord" i opprinnelig stand i Ravnkloa 1944.
gulaf_1
"Gulafjord" i dag er mye ombygd. Les litt mer i tidligere artikkel :HER