De som driver og selger fakler, antas å ha gode tider i møte. Ingen by i landet har vel så mye bruk for fakler som nettopp Kristiansund når det nå hardner til i den berømmelige sykehussaken. Plasseringen av det nye fellessykehuset er ennå i det blå, men det varmes opp med forlag om å fjerne barneavdelingen og akuttkirurgi ved å flytte dette til andre sykehus. Fakkelsalget renes med å nå de store høyder da hovedsaken fellessykehusplassering ligger på bordet ? Forøvrig kan nevnes at dobbelt så mange barn fødes i bilen på vei til fødselsavdelinger enn i 1983 bare som et tankekors.
fakkelt kopi
 Anslagsvis  6-700 personer deltok i et gledens fakkkeltog 12.desember 2010 i Kristiansund  i forbindelse med  beskjeden fra helseminister Strøm Eriksen om at funksjoner som føde og akutt er fredet. Dette forslaget er visst glemt. 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her