Det staddfestes i kveld at mannen fra Israel som forulykket på  Atlanterhavsveien falt fra fiskebruene. En tysk dame som er med i hjemlandets Røde Kors sier dette til BN. Hun var til stede da dette skjedde, og mannen ble skadd da han falt mot berget under bruene. Båten som kom til lå 500 meter ute i fjorden, og det tok tid å få gjort den oppmerksom på at assistanse var nødvendig. Mannen ble omsider bragt i land, og gjenoppliving ble startet, men den tyske Røde Kors representanten sier at det så svært dårlig ut da mannen ble bragt inn til land.
fffb
Den forulykkede mannen falt fra fiskebruene og ikke fra brua i bakgrunnen stadfestes i kveld av vitner på stedet.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her