I dag var brunsvikanet en tur ute til bunkerne i skogen nord for Farstad i retning Hustavika Gjestegård på Storholmen. Etter å ha gått gjennom deler av området, er ikke dette noe ordinært kystfort. Det er heller et støttepunkt for å ha kontroll med Farstadsanden i tilfelle de allierte skulle finne på å gå i land der. I tillegg til mannskapsbunkere, luftvernstillinger og ammunisjonslagere, fantes to stillinger for 5 cm panservernkanen (5cm KwK). Det var også løpegraver og skytestillinger vest for veien utover mot Storholmen.
fk 1

Bunkere feltmessig forsterket. Inne i bunkerne her er malt bokstaven L,  som betyr at de ikke tåler tyngere beskyting av artilleri.
fk 6

Radiosamband fantes  faktisk i disse bunkerne her.
fk 2
Kart over de største bunkerne. Det finnes en mengde mindre stillinger her. Stilling med pil er kanonstillinger.( Kilde: Kystfort.com)
fk 3
Kanonstillingen øverst. Slike 5 cm panservognkanonener ble for svake i 1943 grunnet tykkere panser. I tusentall ble de skiftet ut og gjerne sendt til Norge som flankesikring til kystbatterier, eller som her på støttepunketet på Farstad  ved Solåsgården. Slike fantes i mengder i havna, ved bruene og i bukter og viker i hjemlige Kristiansund.
fk 13
Slik så disse våpnene ut da de ble satt i stillinger som her på Farstad. (Bilde fra annet sted i Norge) I Molde ,ved fergeleiet  finnes faktisk en slik kanon som er tatt vare på under et rundt trehus over stillingen.
fk 4

Skytestilling ved Farstad-støttepunket.
fk 5
20-80 m utover mot Hustadmyrene finnes skytestillinger.

fk gar
Ved skogsveien inn til en gård, ligger en større garasje som kan minne om en PAK-garasje slik som i Karihola.
fkkart

Her kart over Stützpunkt Farstad i skogen ved Solås-gården. Utstrekning rundt 300 meter. ( Videoklipp herfra under)