Det orginale første Vardetårnet fra 1808 kommer fram fra glemselen der det har stått bak Milnbrygga i lang tid. Tårnet er Nordmøre Museum sitt eie, og en kopi er satt opp i 1992 på Varden 78.m.o.h.  ved hjelp fra utflyttede kristiansundere i Oslo. Tårnet her har vært plassert/ lagret  forskjellige steder i byen; blandt annet ble det brukt som stabbur en tid. 
gar 1
Her får det første Vardetårnet som museet opplyser er fra 1808 plass ovenfor Norsk Klippfiskmuseum.

Opprinnelig har Varden 78 m.o.h fungert som varde og vaktstue for den optiske telegrafen mellom Kristiansund og Trondheim i 1808. Herfra er det flott utsikt til skipsleia med Grip i horisonten. Denne vaktplassen spilte en viktig rolle da byen ble angrepet av to engelske fregatter i 1808. Senere ble det brukt av tollvakten, før det i 1849 ble solgt til seilmaker Andreas Cornelius Hansen.


I perioden 1840 til 1880 sto tårnet åpent for alle og ble bl.a. hyppig brukt til kortspill og dans. Mange besøkende fant veien hit da som nå, og disse har etterlatt sine merker på veggene; årstall og navn, initialer m.m. fantes på alle de seks originale veggene, deriblant flere spanske navn.( Kilde: Kr.sund kommune) LITT MER HER