I dag mønstert en bygutt på redningsskøyta " Erik Bye" som har base i Hollendergata her i byen. Sigmund Kaplanski kom fra " Skomvær 3" som skulle legges i opplag som " beredskapsskøyte" nordafor. Han søkte stillingen på " Erik Bye", der skipperen sluttet og begynte i annen næring i Trondheim.  I dag var han på plass i førersetet på skøyta. Tidligere har han vært ombord i " Knut Johan" og " Nils C. P. Aure", og har er meget godt kjent på havstrekningene her. "Erik Bye " blir på Bud eller Harøysund noen dager nå , da  skøyta i Ålesund skal på verksted får vi høre.
sigge

Klar for vintersesong å¨" Erik Bye". F.v. styrmann Terje Bøe og nyansatt skipper Sigmund Kaplanski.
sigge 2
Vi fikk vist at området fra Svartoksen og sørover Hustadvika er oppdatert med aktsomhetsområde for farlige bølger for skipsfarten. På kartet kan sees et vrak på 100 m dyp her rett nord for Vikan. Hva det er kunne vært interessant å vite.