Fra sikre kilder på Dalabrekka skole får vi opplyst at barn som skulle på tur utover mot Dalabukta/ Atlanten gikk rett inn i politisperringen ved Hagelin i formiddagstimene da aksjonen stod på. Siden skolene i Atlanten-området fikk beksjed om å holde elevene inne, stilles det spørsmålstegn om hvorvidt Dalabrekka barneskole er blitt glemt av under dynamittsøket i nabolaget.
dalabrekka m b
Barn fra Dalabrekka barneskole rett inn i sperringene i Hagelinveien får vi melding om fra kilder ved skolen.