Da det foregår oppussing på Dalabrekka skole så måtte de avlyse årets 17.mai arrangement for bydelen ved Karihola, Brunsvika, Myra og de adre nærliggende områder. Dette har vært et arrangement som har vært et samlingspunkt for bydelen i mange år. I en dialog mellom skolen og KFK så ble det enighet om at årets arrangement flyttes til KFK banen. Dette blir et bydelsarrangement uttaler styremedlem Arne Grødahl i KFK. Her er alle velkommen og vi toner ned KFK flagget til fordel for 17.mai og bydelen som vi ønsker å være en aktiv bidragsyter i uttaler Grødahl.
dalb 1

17.mai blir arrangementet på Dalabrekka skole flyttet til KFK-huset grunnet oppussing av skolen.

Fra KFKs side fortelles det at det blir cafe i bydelens storstue i klubbhuset, kiosk ute samt leker ute på fotballbanen. Blir det styggvær flytter vi lekene inne i hallen sies det fra KFK. Arrangementet begynner 11.30 og varer til 13.30. 
Det blir som vanlig 17.mai salg av kaker, brus, is, pølser og kaffe. Samt at det blir som vanlig lotteri. Alle i hele området er velkommen opplyser styremedlem i KFK Arne Grødahl i en pressemelding.