Mannskapene i Brann og Redningstjenesten ved flyplassen har laget seg en liten treningsbane. Dette i tillegg til de innendørs treningsmulighetene de har.
De er underlagt røkdykkerforskriftene for fysisk form, og bruker banen til fotball som avveksledene trening. Alle som skal drive røykdykking skal ha gjennomførtårlige tester. Det omfatter også utrykningslederne.
bane avi

Her den lille treningsbanen til Brann og redning like øst for servicebyggene. ( Foto: Håkon Bloch)