Det er rene " kunstverket" på badestanda på Røsand på Averøy. Antagelig ligger det noe jernskrap i jorda der noe vann siger ned på sandstranda, noe som forer til avleiringer nedover i sanda.
jern 1 b
Det ser ut som rustvann kommer ut fra jorda og ned i pytten her. Noe kloakk er det ikke.
jern 2
Rene kunsverket blir det når vannet renner nedover den fine sandstranda her.