Det er voldsomt hva det gror at løvskog og annet. Naturen er ikke til å kjenne igjen enlete steder. Også i bystrøk tar skogen overhånd. 
gro
Dagens er fra Bedriftsveien på Løkkemyra der fortauet snart er dekt ( Foto: Oddgeir Skjevling)