Byggene i sentum begynner å bli noen år siden gjenreisingen etter krigen. Jonas Eriksens varehus på kai able innviet 8.desember 1947. I dag har det ramlet murpuss fra bygget ned på gata og parkeringsplassen. 66 år for murpuss er ikke verst alder (hvis den ikke er nyere da)
eriks 2bn
Bedriften var tidlig opp med varsling her på kaia. En bil klarte å kjøre ned sperrebukken her i jakt på parkeringsplass.(Foto: Håkon Bloch)
eriks 1
Allerde i 2002 ble det oppdaget at spikerne som holdt skiferen på mange tak i byen var rustet av. Her i Storgata. Vegar Hoel og brannvesenet holdt på med julegater da dette ble oppdaget.( Foto: Bjørn O. Angvik)