I følge Møreforskning er flere arbeidplasser innen oljenæringen i Kristiansund viktig for hele regionen. Det er dog en utfordring for næringen å skaffe folk med høy kompetanse for virksomhetene. Oljevirksomheten her i Kristiansund har blitt svært omfattende etter hvert, noe som påvirker mye annet slik som handel og underleveranser.
ord
Professor Arild Hervik i Møreforskning uttaler at kristinsundsregionen ikke er sårbar selv om den er avhengig av oljerelaterte næringer. Havbruksnæringen har også gode vekstpotensiale i regionen på Nordmøre går det fram av konklusjonene fra Møreforskning i Molde. Det er ventet 40 prosent sysselsettingsøkning i havbruk/ marine næringer de neste 5 årene. Bildet er fra Vestbase.