Klippsisk fra Bergsøya har havnet til tørk langt fra kystnære strøk der den er hengt opp på ei klé-snor oppå¨Folland. Fisken ble " fått ti" gjennom Facebook, og skal stamme fra Måløya på Bergsøya. Det selges mye gjenneom Facebook utenfor både Finn dått ænn O og andre annoneringssteder. Som klippfisk.
boefiskw
Wenche Horne på  Folland hengte opp fisken på " klésnorin " i mangel på klippfiskberg. Løsningen er faktisk sett i Sveagata på Goma på for noen år siden også.