Det er stengt på kunstisbanen i Dalen grunnet mildværet. Det er litt synd det da for anlegget som kostet 55 millioner. Under navnet Nordea isbane ble åpnet i 2009, men gikk konkurs allerede i 2010.  Høsten 2010 kjøpte kommunen isbanen for 7 millioner kroner. Gjennom flere aktører ble det sikret videre drift, men mildvær og nedbør og storm har gitt problemer med å holde isbanen i drift. Høsten 2012 skiftet banen navn fra Nordea til Lerøy  isbane.
dalen si
Nok en gang avbrudd i drift grunnet mildvær. I dag var det vann på isen. Det eksisterer ønsker om å bygge tak over hele banen her. Skøyteforbundet støtter dette, og da vil det selvsagt bli annnen kontinuitet hva virkedager angår. Men det koster.