fram_zz

Kopien av sundbåten "Framnæs" begynner å bli ferdig på Klevset Båt og Industriservice inne på Halsa på Nordmøre.
fram_1
"Framnæs" slik den framstår 8. juli. Det må bli en perle på havna i Kristiansund med oppstandelsen av denne fergen. Stiftelsen som har satt i gang prosjektet antar at den vil komme til byen i midten av september. (Foto: Jan Erik Rolland)
fram_2
Som orginalen vil det ble propell forut og akter. Framdriften blir  dieselmotor, men en dampmaskin skal også være i drift ombord for å belyse hvordan det engang var.  Kun dampmaskin var det vel verre å få til,  da det kreves dampmaskinister til drift. Det er det verre å få tak i når vi skriver 2011.(Foto: Jan Erik Rolland)
fram_4
"Framnæs 3" i 1920 årene. Den var i drift som sundbåt i Kristiansund fra 1917 til 1951. Da ble den lagt i opplag, og ble dessverre senere solgt og endte opp som lekter i Nord-Trøndelag. Kanskje nye "Framnæs" kan benyttes i stedet for "Rapp"-sundbåten som går på havna nå. Den er moden for større påkostnader maskinmessig o.a. (Foto: Ukjent)