Av Truls Meek

MS "Finnmarken" vil settes inn i hurtigrutetrafikk igjen 16 februar 2012 etter 2 år som hotellskip i Australia. Skipet settes inn i ruten etter MS "Nordlys" som er på verksted etter brannen ombord, og vil være tidligst tilbake i rute 20. mars 2012. MS "Finnmarken" er nå på sin seilas hjem, etter dokking i Singapore og har fått tilbake sin opprinnelige farger og klassifisering. Skipet befinner seg nå vest for Banda Ache, og på vei ut i det indiske hav for å seile rundt Cape Town på sin ferd mot Norge.
banda
"Finnmarken" vil tidligst være på ruten på kysen 20. mars 2012. Her fra siste anløp i Kristiansund før kursen mot Australia.