avin_zFlyplassen

Det går unna så det dundrer for Hæhre A/S på utvidelsesarbeidet på flyplassen. Nylig var det tatt ut 1 milliom kubikkmeter fjell. Enkelte dager tas 20.000 kubikk ut fra haugene. Totalt skal hele 2,3 millioner kubikkmeter fjell sprenges og flyttes.
avin_1
Hæhre A/S fra Vikersund dundrer løs på den store oppgaven, og de har vært heldige med været. Her fra haugen et lite stykke nord for helikopterterminalen på Kvernberget.
avin_3
En kar fra Aasen Maskin og Transport fra Tustna sier arbeidet går veldig bra. Firmaet er en underleverandør på det store anlegget, og det var blandt annet de som grov den store grøften til overvannsrøret som er lagt i Gløsvågdalen.