mast_liteInngående analyse

Av Wenche Horne

Arkeologistudent Jan Erik Taylor Busæt fra Trondheim har i dag skriftlig og muntlig presentert en masteravhandling på Norges teknisk Kulturvitenskapelige Universitet (NTNU) vedrørende saken mot Bjørn Ove Angvik i 2005. Han har gått inn i saken i minste detalj, og har bl.a. intervjuet aktorat, Norsk Sjøfartsmuseum , Riksantikvaren og Nils Aukan. Bjørn Ove Angvik skulle som tiltalt også intervjues, men det ble ikke tid til det . I stedet har Angvik sendt inn en egen rapport vedrørende saken og forholdene i KDK slik han ser det. Rapporten er for dykkere svært interessant. Det er påstander her som enkelte kommer fram med som Angvik lover å ta for seg i BN,-sier han til red. BN.
tudd
Fra rettsaken i januar 2005 der Bjørn Ove Angvik ble frikjent. F.v David Tuddenham, marinarkeolog NTNU, Pål Nymoen, Norsk Sjøfartsmuseum og aktor May Britt Berg. LES RAPPORTEN HER
Tråden ble fulgt opp på Dykkesiden og lest 9356 ganger:KULUTURMINNER DYKKESIDEN  
(Foto: Tore Dyrnes,Tidens Krav)