gran_zzzKarihola

I forbindelse med Dalabukta boligfelt, har maskiner vært på ferde og kuttet ned deler av Sitkagranskogen nordøst i Karihola. Trærne ble plantet av skoleelever fra 1973 til 1982, og holder på å kvele hele området her. Nå ryker en stor del til manges glede.
gran_1
Utsikt fra Sukkertoppen mot sørøst og boligfeltet Dalabukta som skal komme her med rundt 200 boenheter av forskjellig slag.
gran_2
Også endel av skogen her er gjort klar for å kappes. Den holder på å kvele hele østre Karihola slik den er plantet og vokst. I artsdatabanken er å lese at sitkagrana er uønsket som art i Norge, derfor skulle etter vår mening hele skogen her vært ryddet vekk.UØNSKET SOM ART
gran_3
Historisk sett ryker endel byggverk fra krigen. Dette anlegget, med to bunkere og lange løpegraver til 2 MG stillinger blir liggende under jorden etter hvert. Andre bunkere blir reddet.
gran_4
Det var merkelig for undertegnede å se terrenget her  vi grov etter kruttstenger i 1960 til 1970.  En brakke full av granater gikk til himmels i en eksplosjon her en natt 1945. Området ble strødd av både krutt og ueksplodert sprengstoff. I jorden her finnes mye splinter og deler fra den hendelsen. Det var her kruttet lå overalt og vi som gutter lå hele dagene og samlet  krutt til røykbomber. (boa)
gran_5
Oversikt over hvor boligfeltet blir liggende.