fos_lite

Da går det på slutten med spregningene av den svære haugen ved ex-Fosna skytterlags baneområder.
fos_1
Her er siste knaus ved Postterminalen. Innfartsvei fra Løkkemyra nord til det nye handelssenteret kommer etterhvert inn herfra.
fos_2
Her blir det svære kjøpesentre. Området er så stort at man kan både løpe og kjøpe. Dette skal være punktum for planering av terreng til alt som heter kjøpesentra skal vi tro politiske krefter her på bjerget.