ves_zzz

Det er kommet en ny hall på Vestbase. Den ligger på området ved gamle Sigv. Halaas, eller rettere sagt sør for denne. Hvem sin og hva denne skal brukes til er ukjent i farten.
ves_1
Her er siste tilvekst som holdt på å bli malt innvendig i dag. Det er en voldsom bygningsmasse i gamle Brevik-fjæra etter hvert.